Завдання Навчальний процес Інформаційна система Матеріальна база

Важливим напрямом навчальної та наукової діяльності є розробка навчально-методичного забезпечення. За останні 10 років працівниками Інституту післядипломної освіти разом з науковцями Університету та фахівцями органів державної податкової служби України розроблено та впроваджено в навчальний процес підвищення кваліфікації 77 навчальних посібників та 109 навчально-методичних матеріалів, виданих у вигляді брошур.

В Інституті післядипломної освіти з 2004 року впроваджена дистанційна форма навчання. Сприятливими факторами для впровадження дистанційного навчання є високий рівень інформатизації податкової служби, наявність потужної корпоративної інформаційно-аналітичної системи. За цей час для підвищення кваліфікації за професійними програмами розроблено і впроваджено на базі інформаційної системи дистанційного навчання „Прометей” такі дистанційні курси: „Модернізація державної податкової служби України” та „Адміністрування СКБД Оракл”. Для навчання на робочих місцях розроблено та впроваджено дистанційні курси: „Адміністрування ПДВ” та „Організація і проведення документальних перевірок”.

Мережева академія Cisco, що діє на базі Інституту, впроваджує програму Cisco Certified Network Associate (CCNA) — сертифікований фахівець з комп'ютерних мереж у курсі підвищення кваліфікації “Телекомунікаційні технології та активне обладнання комп’ютерних мереж ДПС України”.
   Головним завданням тематичних короткострокових семінарів є вивчення законів України, указів і розпоряджень Президента України, рішень Кабінету Міністрів України, наказів, інструкцій та інших нормативних документів ДПА України, а також досягнень теорії і практики управління, передового досвіду роботи. Термін навчання на таких семінарах не перевищує п'яти днів.

Тематичні постійно діючі семінари проводяться за програмами та планами, що розробляються Інститутом на підставі типових програм і рекомендацій, підготовлених Науково-методичною радою при ДПА України, головними управліннями, управліннями ДПА України. Термін навчання визначається програмою семінару. Такі семінари закінчуються складанням заліків або захистом слухачами рефератів.
   Для визначення рівня знань слухачів Інституту за професійними програмами підвищення кваліфікації та програмами тематичних семінарів проводиться їх тестування та атестація. Слухачі, які повністю виконали професійну програму, отримують свідоцтво про підвищення кваліфікації державного зразка.

Науково-дослідні роботи та прикладні дослідження, що проводяться в Інституті у розрізі виконання наукової теми “Модернізація державної податкової служби України у контексті інноваційного розвитку”, пов’язані із проблемами модернізації та розвитку державної податкової служби України. Науковці Інституту є постійними членами організаційного комітету Міжнародної науково-практичної конференції “Проблеми впровадження інформаційних технологій в економіці”, яка успішно проходить на базі Національного університету ДПС України у продовж 7 років.    Інститут в процесі свого становлення та розвитку підтримує міжнародні зв’язки щодо розробки навчальних курсів, проведення міжнародних семінарів, обміну досвідом тощо.

Завдання Навчальний процес Інформаційна система Матеріальна база