Інформаційна система

Одним із важливих етапів у становленні закладу стало створення інформаційної системи, що поєднує у собі наступні складові:

  1. Підсистему забезпечення організаційно-управлінських процесів Інституту, до яких відносяться: комп’ютерна правова система “Ліга:Закон”, система електронного документообігу, система обліку та моніторингу навчального процесу (облік слухачів, викладачів, результатів навчального процесу, анкетування тощо);
  2. Підсистему забезпечення навчального процесу, що поєднує у собі: інформаційний сервер Інституту (http://tc.asta.edu.ua), системи дистанційного навчання “Прометей” (http://pr.nusta.com.ua) та “Акадекс” (доступний у корпоративній мережі ДПС України), комп’ютерну систему ведення бібліотечних каталогів “УДФ” та сервер науково–практичної конференції “Проблеми впровадження інформаційних систем в економіці” (http://nc.asta.edu.ua).
  3. Навчальну модель трирівневої інформаційної системи ДПС України, що включає наступні компоненти: систему приймання та обробки податкової звітності “Бест-Звіт”, АІС “Облік податків і платежів”, АС “Аудит”, АІС “Реєстри платників податків”, АІС “Податки” обласного рівня” більшість із яких функціонує на платформі СКБД Oracle 9i, 10g.

Комп’ютерна мережа Інституту об’єднує понад 120 ПЕОМ та серверів, більша частина з яких задіяні у підготовці та проведенні навчального процесу.
Чотири навчальні класи укомплектовані сучасною комп’ютерною технікою та мультимедійними засобами, в яких організовано робочі місця функціональних підрозділів органів ДПС, доступ до мережі Інтернет, комп’ютерної правової системи “Ліга:Закон”, та інших навчально-методичних ресурсів Інституту.

Інформаційна система