Завдання Навчальний процес Інформаційна система Матеріальна база

Основними завданнями Інституту є:


- перепідготовка та підвищення кваліфікації керівних працівників та спеціалістів Міністерства доходів і зборів України;
- перепідготовка та підвищення кваліфікації державних службовців, керівних кадрів, державних установ, інших підприємств та організацій;
- перепідготовка та підвищення кваліфікації викладацького складу;
- проведення, поряд з навчальним процесом, наукових досліджень у сфері оподаткування та підвищення кваліфікації кадрів;
- науково-методичне та інформаційне забезпечення навчального процесу, підготовка і випуск для слухачів Інституту навчальних та методичних матеріалів;
- надання на платній основі послуг з підвищення кваліфікації, консультаційної та експертної допомоги юридичним і фізичним особам;
- збір, систематизація та обробка інформаційних матеріалів щодо питань податкової політики та управління навчальним процесом;
- надання методично-консультаційної та програмно-методичної допомоги органам Міністерства доходів і зборів України з питань підвищення кваліфікації кадрів.

Підвищення кваліфікації в Інституті здійснюється за очною та дистанційною формами навчання. Навчання за професійними програмами здійснюється не менше одного разу на п'ять років при зарахуванні до кадрового резерву, призначенні на вищу посаду, перед черговою атестацією державного службовця, а для фахівців, уперше прийнятих на державну службу, – протягом першого року їх роботи. Термін навчання за очною формою від 2 до 4 тижнів, за дистанційною – до 4 місяців.
    У навчальному процесі використовуються такі види занять: лекції, семінари, практичні аудиторні та виїзні заняття, дискусії, ділові ігри, аналізи конкретних ситуацій, обмін досвідом роботи, тематичні зустрічі, бесіди за "круглим столом", групові та індивідуальні консультації.
    Інститут спеціалізується на підвищенні кваліфікації кадрів, діяльність яких тісно пов’язана з адмініструванням та використанням прикладних інформаційних систем. Цей напрям забезпечують наступні курси:


- Адміністрування "АІС Реєстри платників податків" в органах ДПС України;
- Автоматизовані системи в адмініструванні процесів аудиту в органах ДПС України;
- Реєстрація та облік платників податків в органах ДПС України;
- Адміністрування АІС районного рівня;
- Адміністрування облікових показників та складання звітності в органах ДПС України;
- Використання WEB-технологій в розробці автоматизованих інформаційних систем;
- Програмний комплекс для планування, обліку та аналізу кошторису видатків в органах ДПС України;
- Телекомунікаційні технології та активне обладнання комп'ютерних мереж ДПС України;
- Автоматизація документообігу в органах ДПС України;
- Адміністрування СКБД Oracle.

Завдання Навчальний процес Інформаційна система Матеріальна база