Загальна інформація про кафедру державного управління і менеджменту

Кафедра державного управління і менеджменту функціонує в структурі Інституту післядипломної освіти, є випусковою кафедрою і забезпечує підвищення кваліфікації державних службовців та керівників державних підприємств, установ і організацій у галузі знань 1501 «Державне управління», зокрема, працівників Міністерства доходів і зборів України, їх територіальних органів, інших державних органів виконавчої влади. В даний час кафедрою підготовлено ліцензійну справу щодо надання освітніх послуг з метою здобуття другої вищої освіти у галузі знань 1501 «Державне управління» спеціальності 8.15010002 «Державна служба» за магістерською програмою «Податкова і митна справа».

Кафедру державного управління і менеджменту утворено відповідно до змін штатного розпису від 01.01.2004 року на базі кафедри податкового менеджменту Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для державної податкової служби України. З 2000 до 2003 року кафедру очолювала Гацька Людмила Павлівна, кандидат економічних наук, доцент, радник податкової служби 2 рангу, а з жовтня 2003 року по теперішній час очолює Журавський Вадим Лаврентійович, кандидат наук з державного управління, доцент, радник податкової служби 2 рангу.

В.Л. Журавський працює в навчальному закладі з 1985 року на посадах викладача спецдисциплін та завідувача відділенням, з 1996 по 2004 рік – на посаді завідувача навчально-методичного відділу Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для ДПС України, а з 2004 року – по теперішній час – завідувач кафедри державного управління і менеджменту Інституту післядипломної освіти. У 1981 році закінчив Українську сільськогосподарську академію за спеціальністю «Сільське господарство» і отримав кваліфікацію «Інженер-викладач». У 1998 році закінчив Київський національний економічний університет за спеціальністю «Фінанси і кредит» і отримав кваліфікацію «Магістр фінансового менеджменту». У 2001 році захистив дисертацію на тему «Управління системою підвищення кваліфікації кадрів державної податкової служби України» на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління. Основні результати дослідження знайшли практичне впровадження при розробці нормативних документів функціонування відомчих навчальних закладів податкової служби та програмно-методичного забезпечення підвищення кваліфікації державних службовців. Вчене звання доцента кафедри державних фінансів отримав у 2003 році.

За значний особистий внесок у формування і розвиток системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів державної податкової служби нагороджений Грамотою Президента України (2001 р.); Почесними Грамотами Державної податкової адміністрації України (2000 р. та 2003 р.); нагрудними знаками ДПА України «Почесний працівник державної податкової служби України» (2007 р.) та «За честь і службу» (2008 р.).

У складі кафедри працює 21 науково-педагогічний працівник, з них за основним місцем роботи – 10 осіб; за сумісництвом – 11. В тому числі: докторів наук, професорів, кандидатів наук – 14 осіб. На постійній основі працюють на посадах: доцента – Редич О.В., к.е.н., доцент; Погорєловська І.Д., к.е.н., доцент; Накай А.І., к.е.н., доцент; Ночвай В.І., к.т.н.; старшого викладача – Безсмертна З.М., Пильник Т.І.; методиста вищої категорії – Іванова Л.М., Сурник В.Г.

У структурі кафедри функціонує лабораторія дистанційного навчання. Очолювали лабораторію Бойко К.Є. (2000 – 2006 р.р.), Ковтун В.М. (2006 – 2008 р.р.), Воровченко Н.М. (з 2008 року). В лабораторії працюють на постійній основі на посаді методиста вищої категорії Лукавенко Н.П., на посаді провідного фахівця Терещенко-Самойлова І.В., на посаді провідного фахівця-програміста Погорєловський С.С.

До викладання також залучаються наукові співробітники та професорсько-викладацький склад вузів III – IV рівня акредитації, керівники і спеціалісти Міністерства доходів і зборів України, інших міністерств, відомств, державних органів.

Підвищення кваліфікації працівників територіальних органів Міністерства доходів і зборів України, інших органів державної влади здійснюється за такими формами та тривалістю навчання:

за професійними програмами:

 • очна з відривом від роботи (до 4 тижнів);
 • очно-заочна (8 тижнів докурсова підготовка без відриву від роботи, 2 тижні очно у навчальному закладі);
 • очно-дистанційна (8 – 10 тижнів дистанційно без відриву від роботи, 1 тиждень очно у навчальному закладі);
 • заочно-дистанційна (4 – 6 місяців дистанційно без відриву від роботи, очна сесія у навчальному закладі 1 – 3 дні);
 • дистанційна без відриву від роботи (4 – 6 місяців).

за програмами постійно діючих тематичних семінарів та спеціалізованих короткострокових навчальних курсів:

 • очна з відривом від роботи (1– 5 днів, до 36 год.);
 • дистанційна без відриву від роботи (4 – 6 тижнів, до 36 год.).

за програмами короткострокових семінарів:

 • очна з відривом від роботи (1 – 3 дні, до 20 год.);
 • дистанційна без відриву від роботи (1 – 6 днів, до 20 год.).

за тренінговими програмами:

 • очна з відривом від роботи (1 – 5 днів, до 36 год.).

На кафедрі запроваджена система електронного документообігу та активно використовуються дистанційні технології навчання з використанням таких програмних продуктів, як системи дистанційного навчання «Прометей», «Moodle», «Акадекс». Наявність відповідного матеріальнотехнічного забезпечення та онлайнстудії дають можливості для проведення вебінарів в інтернетсервісі «Wiziq».

На кафедрі впроваджено такі дистанційні курси:

 • Адміністрування ПДВ – 2004 р., навчанням було охоплено 14639 працівників;
 • Модернізація державної податкової служби України – 2005 – 2013 р.р.;
 • Адміністрування СКБД Оракл – 2006 – 2009 р.р.;
 • Організація та проведення документальних перевірок – 2007 (ДПА у Запорізькій обл.);
 • Мова SQL. Формування запитів до баз даних ORACLE – 2009, 2013;
 • Дистанційні технології навчання – 2009 – 2011 р.р. (для викладачів НУДПСУ);
 • Проектування мереж та адміністрування активного обладнання СISCO – 2011 – 2013 р.р.;
 • Постійно-діючий тематичний семінар «Реформування податкової системи в умовах впровадження податкового кодексу України» – 2012– 2013 р.р., навчанням охоплено 600 працівників одночасно;
 • Очно-дистаційна форма за професійними програмами – 2013 р.:
 • Адміністрування облікових показників та складання звітності в органах ДПС України
 • Телекомунікаційні технології та активне обладнання комп’ютерних мереж ДПС України
 • Маршрутизатори та маршрутизація в локальних мережах ДПС України
 • Комутатори та мережі WAN в органах ДПС України
 • Реєстрація та облік платників податків в органах ДПС України
 • Основи WEB-технологій та адміністрування інформаційних систем ДПС
 • Спеціалізовані короткострокові навчальні курси по інформаційній системі податковий блок – 2013:
 • Інформаційна підсистема «Обробка податкової звітності та платежів»
 • Інформаційна підсистема «Облік платежів»
 • Інформаційна підсистема «Реєстрація платників податків»
 • «Адміністрування ІС «Податковий блок»
 • «Інформаційна підсистема «Податковий аудит»

Якісне кадрове забезпечення навчального процесу є однією з важливих передумов успішної підготовки фахівців. Високий професіоналізм працівників кафедри, який включає в себе науковий потенціал, ерудицію і культуру викладача у поєднанні з широким використанням в навчальному процесі інноваційних технологій дають широкі можливості для виконання завдань випускової кафедри:

 • задовольняти потреби держави у підготовці високоінтелектуальних фахівців у галузі державного управління через вдосконалення соціальних, управлінських, особистісних знань і умінь студентів і слухачів кафедри;
 • сприяти формуванню нової вітчизняної моделі управління в системі публічної служби і публічного адміністрування;
 • створювати умови, що забезпечують повне розкриття здібностей кожного слухача, магістранта і співробітника кафедри, стимулювати індивідуальне та колективне творче мислення.

Детальніше...

Адреса: 08200, м. Ірпінь, вул. Садова, 86а.

Телефон: 63734, 13–42, 14–20

E-mail: vzhur@asta.edu.ua