Наукові дослідження Інституту

Науково-дослідні роботи та прикладні дослідження, які проводяться в Інституті у розрізі виконання наукової теми “Модернізація державної податкової служби України у контексті інноваційного розвитку”, пов’язані із проблемами модернізації та розвитку державної податкової служби України.

У результаті тісної співпраці з працівниками ДПА України розроблено на основі професійної програми підвищення кваліфікації працівників органів ДПС за напрямом 1501 “Державне управління”, з урахуванням Стратегічного плану розвитку ДПСУ на період до 2013 року та впроваджено дистанційний курс “Модернізація ДПС України”, який ґрунтується на евристичному та діяльнісному підходах, сучасних методах навчання, поєднанні теорії з практикою і спрямований на формування нових знань та їх застосування.

Науковці Інституту є постійними членами організаційного комітету Міжнародної науково-практичної конференції “Проблеми впровадження інформаційних технологій в економіці”, яка успішно проходить на базі Національного університету ДПС України у продовж 9 років.

У роботі конференції приймають участь вітчизняні та іноземні фахівці, які досліджують проблеми комп’ютерної підтримки переговорів та узгодження рішень, використання генетичних алгоритмів, сховищ даних, білінгових і мультиагентних систем при прогнозуванні цін та при підтримці прийняття рішень на підприємствах, проблеми застосування ризикологічного аналізу в СППР, методів економічного обґрунтування рішень щодо оновлення технічних засобів АІС, проблеми розробки, впровадження і супроводу електронних засобів навчання та використання технологій відкритих джерел, проблеми інтеграції СППР та ІС управління підприємством, проблеми використання принципів процесного підходу на основі стандартів ІСО 9000, СММ, комп’ютерного моделювання бізнес-процесів в економіці і, зокрема у діяльності податкової служби.

За результатами обговорення наукових доповідей друкується збірник матеріалів конференції.

Науково-практична конференція "Проблеми впровадження інформаційних технологій в економіці" - nc.nusta.com.ua

 

viagra buy - viagra buy cheap. buy viagra . Cialis buy cialis