1. "II. Чи повинен платник податку, що виявив заниження перерахованої до бюджету частини чистого прибутку (доходу), нараховувати 5 відсотків штрафу на авансовий внесок з податку на прибуток, у разі виправлення помилки та сплати до бюджету суми недоплати частини чистого прибутку (доходу) та відповідно авансового внеску?"
Запитання-відповіді, від 04.05.2012
Державна податкова служба України

2. "Які штрафні санкції застосовуються у разі виявлення помилок у додатку ОК до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства або у разі подання додатка ОК в розрізі контрагентів - платників ЄП не в повному обсязі?"
Запитання-відповіді, від 12.04.2012
Державна податкова служба України

3. "Яку форму декларації про майновий стан і доходи повинні використовувати фізичні особи - підприємці, починаючи з 01.01.2012, при поданні податкової звітності (самостійному виправленні помилок) за звітні (податкові) періоди до 01.01.2011?"
Запитання-відповіді, від 20.01.2012
Державна податкова служба України

4. "Чи додаються відповідні додатки з виправленими показниками до додатка ВП до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства?"
Запитання-відповіді, від 14.02.2012
Державна податкова служба України

5. "I. Як здійснити самостійне виправлення помилок, допущених у Податковій декларації з податку на прибуток підприємства за минулі звітні (податкові) періоди?"
Запитання-відповіді, від 22.03.2012
Державна податкова служба України

6. "Чи має право СГ подати уточнюючу декларацію (розрахунок) під час проведення органом ДПС камеральної перевірки, якщо він не отримав акт про проведення такої перевірки?"
Запитання-відповіді, від 13.12.2011
Державна податкова служба України

7. "Які застосовуються штрафи до СГ, який до початку перевірки органом ДПС самостійно виявив факт заниження податкового зобов'язання минулих податкових періодів та надав уточнюючу декларацію (розрахунок), проте без відповідної сплати донарахованих сум зобов'язань та без сплати штрафу (3 % або 5 %)?"
Запитання-відповіді, від 14.02.2012
Державна податкова служба України

8. "Чи здійснюється під час сплати розподіл сум єдиного податку, штрафних санкцій та пені, нарахованих у декларації платника ЄП - ЮО, у разі уточнення сум ЄП за попередні звітні періоди (в тому числі за звітні періоди 2011 року)?"
Запитання-відповіді, від 14.02.2012
Державна податкова служба України

9. "В який термін необхідно сплатити штраф та податкові зобов'язання, включені до уточнюючого розрахунку, що подається як додаток до податкової декларації з ПДВ звітного періоду?"
Запитання-відповіді, від 14.02.2012
Державна податкова служба України

10. "За якою формою ЮО - платник ЄП подає податкову декларацію у разі уточнення минулих податкових (звітних) періодів (у тому числі до 01.01.2012)?"
Запитання-відповіді, від 14.02.2012
Державна податкова служба України

11. "Яким чином платник ПДВ може у складі податкової декларації з ПДВ виправити помилки, які були ним допущені в минулих звітних періодах?"
Запитання-відповіді, від 14.02.2012
Державна податкова служба України

12. "Як СГ, який перейшов на спеціальний режим оподаткування (ФСП або ЄП) може виправити помилки, допущені на загальній системі оподаткування в Податковій декларації з податку на прибуток підприємства?"
Запитання-відповіді, від 13.12.2011
Державна податкова служба України

13. "Чи може платник податків подати уточнюючу звітність після отримання повідомлення та копії наказу про проведення планової документальної перевірки, але до початку перевірки (або у день початку перевірки)?"
Запитання-відповіді, від 08.10.2011
Державна податкова адміністрація

14. "II. В якій податковій декларації орендної плати за земельні ділянки державної або комунальної власності відображається збільшення суми орендної плати за минулі податкові періоди, якщо у зв'язку із закінченням терміну дії договору ЮО уклала новий договір, за яким зобов'язана здійснити перерахунок орендної плати, починаючи з початку поточного року згідно нової нормативної грошової оцінки земельної ділянки, та чи нараховуються в цьому випадку штрафні санкції?"
Запитання-відповіді, від 02.12.2011
Державна податкова служба України

15. "Чи відображаються у Податковій декларації з податку на прибуток підприємства суми податків, зборів, штрафних (фінансових) санкцій та пені, що донараховані органами податкової служби за результатами документальної перевірки за попередні звітні (податкові) періоди?"
Запитання-відповіді, від 12.11.2011
Державна податкова служба України

16. "Чи потрібно сільськогосподарському підприємству - суб'єкту спеціального режиму оподаткування при виявленні помилок, які призвели до заниження податкових зобов'язань, нараховувати штраф та пеню?"
Запитання-відповіді, від 19.11.2011
Державна податкова служба України

17. "I. Який порядок виправлення помилок, допущених у декларації з податку на доходи (прибуток) страховика, за звітні податкові періоди, що передують періоду набрання чинності р. III ПКУ?"
Запитання-відповіді, від 18.11.2011
Державна податкова служба України

18. "I. Який порядок виправлення помилок у складі поточної та/або уточнюючої Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика (помилки, допущені після 01.04.2011)?"
Запитання-відповіді, від 18.11.2011
Державна податкова служба України

19. "II. За якою формою подається декларація з плати за землю за нововідведену земельну ділянку - "нова звітна" чи "уточнююча", якщо "нову звітну" декларацію не було подано в законодавчо встановлені строки, та яка відповідальність передбачена за недоплату (заниження) податкових зобов'язань за місяці, строк сплати по яких минув?"
Запитання-відповіді, від 20.10.2011
Державна податкова адміністрація

20. "Як платнику ПДВ при самостійному виявленні заниження суми податкового зобов'язання здійснити нарахування та відобразити в податковій декларації з ПДВ суму пені?"
Запитання-відповіді, від 15.10.2011
Державна податкова адміністрація

21. "I. Яка ставка податку на прибуток підприємств застосовується у разі нарахування податкових зобов'язань при самостійному виправленні помилок, допущених у звітних (податкових) періодах, що передують набранню чинності р. III ПКУ (до 01.04.2011)?"
Запитання-відповіді, від 14.10.2011
Державна податкова адміністрація

22. "II. Чи застосовуються штрафні санкції та нараховується пеня при самостійному виправленні платником плати за землю (земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності) помилок минулих податкових періодів та у яких рядках податкової декларації з плати за землю вони зазначаються?"
Запитання-відповіді, від 14.10.2011
Державна податкова адміністрація

23. "Чи може СГ подати уточнюючий розрахунок в період, на який припадає зупинення планової, позапланової перевірок?"
Запитання-відповіді, від 16.05.2011
Державна податкова адміністрація

24. "Який порядок заповнення уточнюючого розрахунку з плати за користування надрами для видобування корисних копалин у разі самостійного виявлення платником помилок, не пов'язаних з цифровими показниками (наприклад, замість рядка 4.4.1 позначено рядок 4.4.3), і яка відповідальність при цьому передбачена?"
Запитання-відповіді, від 05.10.2011
Державна податкова адміністрація

25. "II. Які податкові декларації з ФСП та які документи і в які терміни необхідно подати платнику ФСП у разі зміни протягом року площ сільськогосподарських угідь або земель водного фонду у зв'язку з набуттям (втратою) на них права власності або користування, а також у разі самостійного виправлення помилок?"
Запитання-відповіді, від 07.10.2011
Державна податкова адміністрація

26. "II. Чи може СГ здійснити виправлення помилок, допущених у податковій декларації з плати за землю на поточний рік, у одній уточнюючій податковій декларації як за місяці, строк сплати податкових зобов'язань по яких минув, так і за місяці, строк сплати по яких не настав?"
Запитання-відповіді, від 05.10.2011
Державна податкова адміністрація

27. "Які штрафні санкції передбачено за заниження сум податкових зобов'язань у разі подання уточнюючої звітності після граничного терміну подання, але до граничного терміну їх сплати, при самостійному виправленні помилки?"
Запитання-відповіді, від 29.07.2011
Державна податкова адміністрація

28. "Який порядок нарахування пені на занижену суму податкових зобов'язань у разі подання уточнюючої звітності за податкові періоди до 2011 року?"
Запитання-відповіді, від 04.08.2011
Державна податкова адміністрація

29. "Чи має право СГ під час проведення документальних планових та позапланових перевірок подавати уточнюючу звітність до поданої ним раніше звітності (п. 50.2)?"
Запитання-відповіді, від 24.09.2011
Державна податкова адміністрація

30. "II. Який порядок заповнення декларації з екологічного податку та додатків до неї у разі подання уточнюючої декларації (виправлення помилки за попередній(і) квартал(и))?"
Запитання-відповіді, від 08.09.2011
Державна податкова адміністрація

31. "Який порядок нарахування платником податків пені на занижену суму податкових зобов'язань при самостійному виправленні помилок у разі подання уточнюючої декларації (розрахунку) або уточнень у складі звітної (нової звітної) декларації (розрахунку)?"
Запитання-відповіді, від 18.08.2011
Державна податкова адміністрація

32. "I. Як здійснити виправлення помилок, допущених неприбутковими установами за податкові періоди, що передують набранню чинності розділом III Податкового кодексу України, після втрати чинності наказу ДПА України від 11.07.97 N 233?"
Запитання-відповіді, від 06.09.2011
Державна податкова адміністрація

33. "II. Як відображається у податковій декларації екологічного податку та додатках до неї пеня, самостійно нарахована платником на занижену суму податкового зобов'язання по екологічному податку?"
Запитання-відповіді, від 31.08.2011
Державна податкова адміністрація

34. "I. Чи застосовуються штрафні санкції, пеня та адміністративна відповідальність до платника податків за несвоєчасну сплату грошового зобов'язання у випадку несвоєчасного подання звітності та за умови, що сплата зобов'язань відбулась до (в день) подання такої звітності?"
Запитання-відповіді, від 18.08.2011
Державна податкова адміністрація

35. "I. Чи необхідно СГ подавати уточнюючу декларацію збору за спеціальне використання води у випадку, коли не здійснено розподіл нарахованої суми по 50 % до місцевого та державного бюджетів, та чи буде застосовуватись штраф у цьому випадку?"
Запитання-відповіді, від 12.08.2011
Державна податкова адміністрація

36. "II. Яку податкову декларацію з плати за землю (земельного податку або орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності) і в які терміни необхідно подати платнику плати за землю у разі зміни протягом року нормативної грошової оцінки землі, функціонального використання землі, зміни розміру орендної плати, настання інших факторів, що впливають на розмір податкового зобов'язання з плати за землю чи виявлення помилок?"
Запитання-відповіді, від 03.03.2012
Державна податкова адміністрація

37. "Яка відповідальність передбачена ФО за заниження зобов'язання з ПДФО в річній декларації про майновий стан та доходи?"
Запитання-відповіді, від 14.05.2012
Державна податкова служба України

38. "Чи потрібно платнику податку, враховуючи норму п. 6 підрозд. 10 р. XX ПКУ, у разі внесення змін до податкової декларації з податку на прибуток за наслідками діяльності у другому - четвертому кварталах 2011 року застосовувати штраф від суми недоплати та нараховувати пеню?"
Запитання-відповіді, від 03.05.2012
Державна податкова служба України

39. "Яка ставка податку на прибуток підприємств застосовується у разі нарахування податкових зобов'язань при самостійному виправленні помилок, допущених у звітних (податкових) періодах, що передують звітному податковому року?"
Запитання-відповіді, від 22.05.2012
Державна податкова служба України

40. "Чи потрібно платнику податку, який у Податковій декларації з податку на прибуток підприємства за другий - четвертий квартали 2011 року відповідно до норм ЗУ N 4014 здійснив перерахунок доходів та витрат, нараховувати штраф як при самостійному виправленні помилок?"
Запитання-відповіді, від 22.05.2012
Державна податкова служба України

41. "I. Як ЮО - платником ЄП оподатковується поворотна фінансова допомога, отримана до 01.01.2012, що не була включена до бази оподаткування ЄП в період її отримання та після 01.01.2012 залишається не повернутою?"
Запитання-відповіді, від 22.05.2012
Державна податкова служба України

42. "I. Який порядок подання уточнюючого розрахунку збору за забруднення навколишнього природного середовища після 01.01.2011 року у разі самостійного виявлення платником фактів заниження податкового зобов'язання минулих періодів?"
Запитання-відповіді, від 07.01.2012
Державна податкова служба України